Tubbevikens badförening har beslutat att bygga en ny bastu. Beslutet är villkorat att projektet blir fullt finansierat.

Under hösten 2016 har en grupp aktivt jobbat med en ansöka hos Leader/JJordbruksverket. ( EU-finansierat).

Leader är första instans och beslut väntas den 7e december. Slutgiltigt beslut från Jordbruksverket väntas om ca 2 månader senare.
Bastun kommer att kunna hantera ca 20 personer per tillfälle, med modernt omklädningsrum och duschar. Vidare kommer en utomhus-dusch att installeras.

7e December 2016. Leader godkänner vår ansökan. Skickas nu vidare till Jordbruksverket för slutgiltigt avgörande. Historiskt har de aldrig refuserat ett projekt godkänt av Leader. Finansieringen verkar vara i hamn.
Grov tidplan; Starta upp projektet början av april 2017 med målsättningen att ha bastun klar till höstsäsongen..