Bastu gruppen – Nya bastun

För att få fokus på projektet bildades tidigt en arbetsgrupp. Gruppen har drivit frågor kring bygget, intagning av offerter, bygglov samt inte minst projektet med Leader/Jordbruksverket  för att få full finansiering av projektet. Bastugruppen består av;...

Webbsida

Nu har vi släppt första utgåvan av vår hemsida. Det är ett projekt som löpande kommer att förändras så Era synpunkter är värdefulla. Under medlems-fliken finns ”förslagslåda”