Rivningen är avslutad. Nu väntar vi på att mararbetena skall starta. befintlig platta kommer att tas bort och ny kommer att gjutas.