Skärhamn drabbades under torsdagen den 14 september av extrema skyfall.  Ett 50-tal hushåll drabbades hårt med översvämningar i hus och källare.

Även vårt kära bastuprojekt drabbades. Vi har under flera perioder med regn fått upp vatten bakvägen in i bastun och har också påtalat detta till ansvariga hos kommunen.

Senaste översvämningen var betydligt värre. Vatten har gått upp i väggarna och skadorna är i nuläget svårbedömda. Kanske måste en del göras om innan vi kan lägga klinker och kakla väggarna. I skrivande stund bedömer vi att projektet försenats ca 1-2 veckor, i bästa fall.