Provtagning av badvattnet

Det har nyligen gjorts en provtagning på vattnet i Tubbeviken för att se om vattenkvalitén påverkas utav anläggningsarbetet på Kajen. Bedömningen är att ingen påverkan på badvattenkvaliteten från anläggningsarbeten kunde detekteras i den provtagningen....