Ge ditt stöd till föreningen

Vi är en ideell förening som vårdar och utvecklar både bastun och badplatsen.
För att visa ditt intresse och stödja föreningen kan du donera pengar till föreningen.
Du skickar in ett valfritt belopp men minst 500kr.
Du kan ange ditt namn på inbetalningen och kommer då upp på vår lista över donatorer. Vill du vara anonym så anger du det.