Badplatsen

Tubbevikens badplats erbjuder salta bad. Här finns det en badbasäng för barn samt hopptorn för mer äventyrliga badare. Från och med sommaren 2019 har vi även gungställning för våra yngre besökare. 

 

Regler

Badplatsen är allmän mark, och således öppen för alla.  
Det som förväntas avdig som besökare är att:

  •  Man inte lämnar kvar skräp och sopor.
  • Man respekterar andra badare såväl på land som i vattnet.
  • Man säkerställer att inga badare finns i “riskområdet” nedanför svikten och hopptornet.
  • Om problem med flotten upprepas kommer flotten tas bort.  De som åsamkat problemet blir ersättningsskyldiga
  • Respektera varningsskyltar samt anvisningar på badplatsen
  • Man rapporterar in skador på badplatsen, samt om någon av de livräddningsutrustningar som finns på badplatsen, saknas eller blivit skadade.
  • Man hjälper till att hålla allmän ordning
    Brott mot ovanstående regler eller skadegörelse rapporteras till berörd myndighet för åtgärd.
Städdagar

Låt oss hjälpas åt att hålla ordning vid badplatsen. Då vinden driver på kommer det alltid upp tång, plast mm. Så ett löpande underhåll behövs för att fortsatt ha en ren och fin badplats