Regler

Badplatsen är allmän mark, och således öppen för alla. 

Det som förväntas är att;

  •  Man inte lämnar kvar skräp och sopor. 
  • Man respekterar andra badare såväl på land som i vattnet. 
  • Man säkerställer att inga badare finns i “riskområdet” nedanför svikten och hopptornet.
  • Om problem med flotten upprepas kommer flotten tas bort.  De som åsamkat problemet blir ersättningsskyldiga
  • Respektera varningsskyltar samt anvisningar på badplatsen
  • Man rapporterar in skador på badplatsen, samt om någon av de livräddningsutrustningar som finns på badplatsen, saknas eller blivit skadade.
  • Man hjälper till att hålla allmän ordning

 

Brott mot ovanstående regler eller skadegörelse rapporteras till berörd myndighet för åtgärd.