Tubbevikens Bastu i Skärhamn, Tjörn.

Som bastumedlem bokar du bastun till ett reducerat pris.

Barn under 18 år får inte vistas i bastun utan vuxet sällskap.

 Öppettider – Allmänna bastubad 

Allmänna bastubad har nu stängt för säsongen.

Höstens allmänna bastubad startar upp igen onsdagen 28 augusti. 

 • Onsdagar: Damer kl. 16.00-18.00
 • Torsdagar: Herrar kl. 16.00 – 18.00, Damer kl. 18.00-20.00 
 • Fredagar: Damer kl. 15.00 – 18.00, Herrar kl. 18.00 – 20.00
 • Lördagar: Mix Damer & Herrar  kl. 12.00 – 16.00 
 • Söndagar: Damer kl. 16.00 – 18.00, Herrar kl. 18.00-20.00
Regler för Tubbevikens bastubad

Välkommen till Tubbevikens bastu. En bastu för alla.

Som bastubadare förväntas du vara delaktig och värna om att vi löpande kan njuta av vår fina bastu.

Bastun kan bokas av alla, medlemmar såväl som potentiella medlemmar.

Den som bokar ansvarar för att bastun lämnas i samma skick som då den togs i bruk samt att inga skador gjorts på anläggningen.

Följande regler skall följas och respekteras;

 • Vid allmänna bastubad skall man skriva in sig på tavlan över besökare
 • Visa respekt för andra badande.
 • Inga förpackningar av glas är tillåtna I bastun.
 • Allt skräp skall avlägsnas då bastubadet avslutats.
 • Sittunderlag skall användas i bastun.
 • Inga badskor med svart sula får användas i bastun
 • Endast kranvatten får användas på bastustenarna.
 • Bastuaggregatet skall slås av efter användandet.( endast då bastun är bokad, gäller ej vid allmänna bastubad)
 • Belysning släckas
 • Ytterdörren skall låsas

 Föreningen ansvarar inte för saker som lämnats kvar i bastun.

Om bastun lämnas i ostädat skick förbehåller sig föreningen rätten att ta ut vite av upp till 5000 sek. 

Skador som åsamkats bastuanläggningen ersätts med full kostnadstäckning. Ansvaret vilar på den person/förening/företag som bokat bastun.

Personer som nyttjar bastuanläggningen, gör så på eget ansvar. Föreningen ansvarar inte för skador på person eller personlig egendom. 

Priser – Allmänna bastubad

Avgift per bad och person

 • Bastumedlemmar: 40kr
 • Icke-bastumedlemmar: 80kr
 • SKAL-medlem: Ingen avgift för allmänna bad.

Alla bastubadande skall skriva upp sig på listan i bastun

Betalas med Swish till nummer: 1236415061

Inga kontanta betalningar accepteras. Om ni saknar Swish så kontaktar ni styrelsen så ordnar vi betalningen på annat sätt. Styrelsen är måna om att alla ska kunna nyttja bastun.

Priser – Privat bokning av Bastun

Avgift vid privat bokning av bastun

Betalning görs online vid bokningstillfället.

Bastun kan bokas 2 timmar vid varje bokningstillfälle

Pris för 2 timmar

 • Bastumedlem: 400kr 
 • Icke Bastumedlem: 900kr

Bokade tider betalas på nätet vid bokningstillfället. Föreningen förbehåller sig rätten att inte återbetala erlagt belopp skulle tiden bokas av. Tiderna är ej ombokningsbara.