Tubbevikens Bastu i Skärhamn, Tjörn.

De allmänna bastubaden har avslutats för säsongen.

Nu finns det möjlighet att boka bastun alla dager från 08.00 till 22.00

Som bastumedlem kan du boka bastun till reducerat pris.

Barn under 18 år får inte vistas i bastun utan vuxet sällskap

Öppettider – Allmänna bastubad 

 • Stängt för säsongen. Öppnar på nytt till hösten.
Regler för Tubbevikens bastubad

Välkommen till Tubbevikens bastu. En bastu för alla.

Som bastubadare förväntas du vara delaktig och värna om att vi löpande kan njuta av vår fina bastu.

Bastun kan bokas av alla, medlemmar såväl som potentiella medlemmar.

Den som bokar ansvarar för att bastun lämnas i samma skick som då den togs i bruk samt att inga skador gjorts på anläggningen.

Följande regler skall följas och respekteras;

 • Vid allmänna bastubad skall man skriva in sig på tavlan över besökare
 • Visa respekt för andra badande.
 • Inga förpackningar av glas är tillåtna I bastun.
 • Allt skräp skall avlägsnas då bastubadet avslutats.
 • Sittunderlag skall användas i bastun.
 • Inga badskor med svart sula får användas i bastun
 • Endast kranvatten får användas på bastustenarna.
 • Bastuaggregatet skall slås av efter användandet.( endast då bastun är bokad, gäller ej vid allmänna bastubad)
 • Belysning släckas
 • Ytterdörren skall låsas

 Föreningen ansvarar inte för saker som lämnats kvar i bastun.

Om bastun lämnas i ostädat skick förbehåller sig föreningen rätten att ta ut vite av upp till 5000 sek. 

Skador som åsamkats bastuanläggningen ersätts med full kostnadstäckning. Ansvaret vilar på den person/förening/företag som bokat bastun.

Personer som nyttjar bastuanläggningen, gör så på eget ansvar. Föreningen ansvarar inte för skador på person eller personlig egendom. 

Priser – Allmänna bastubad

Avgift per bad och person

 • Bastumedlemmar: 40kr
 • SKAL-medlem: Ingen avgift för allmänna bad.

Alla bastubadande skall skriva upp sig på listan i bastun

Betalas med Swish

Swish-konto: 1236415061

Notera att inga kontanta betalningar accepteras.

Om ni saknar swish så kontaktar ni styrelsen så ordnar vi det på annat sätt. Alla skall kunna nytja bastun!

Priser – Privat bokning av Bastun

Avgift vid privat bokning av bastun

Betalning görs online vid bokningstillfället.

Bastun kan bokas 2 timmar vid varje bokningstillfälle

Pris för 2 timmar

 • Bastu Medlem: 400kr 
 • Icke Bastumedlem: 900kr

Bokade tider betalas på nätet vid bokningstillfället. Föreningen förbehåller sig rätten att inte återbetala erlagt belopp skulle tiden bokas av. Tiderna är ej ombokningsbara

 För större sällskap föreningar och företag, Kontakta styrelsen

Företag & föreningar är välkomna att boka bastuanläggningen.

Vi erbjuder en trevlig avspänd miljö som lämpar sig för möten och sociala evenemang.

Bastu med relaxavdelning lämpar sig för sällskap upp till 20 personer. (Bastun klarar upp till 25 personer)

Vi kan hjälpa till med enkel catering.

För priser och bokning kontakta oss på Tubbeviksbadet@gmail.com