Bokning & betalning

Så länge den gamla bastun är i drift bokas den som tidigare genom att kontakta Anders Olsson. Mobil: 070 666 89 84.

betalning ser med kontanter alt swish.


Då den nya bastun öppnar, senare i höst, kommer alla bokningar och betalningar ske på hemsidan. Detta är under uppbyggnad och kommer att vara i drift då nya bastun öppnar.