Regler för Tubbevikens bastubad

 Välkommen till Tubbevikens bastu. En bastu för alla.

Som bastubadare förväntas du vara delaktig och värna om att vi löpande kan njuta av vår fina bastu.

Bastun kan bokas av alla, medlemmar såväl som potentiella medlemmar.

Den som bokar ansvarar för att bastun lämnas i samma skick som då den togs i bruk samt att inga skador gjorts på anläggningen.

Följande regler skall följas och respekteras;

  • Vid allmänna bastubad skall man skriva in sig på tavlan över besökare
  • Visa respekt för andra badande.
  • Inga förpackningar av glas är tillåtna I bastun.
  • Allt skräp skall avlägsnas då bastubadet avslutats.
  • Sittunderlag skall användas i bastun.
  • Inga badskor med svart sula får användas i bastun
  • Endast kranvatten får användas på bastustenarna.
  • Bastuaggregatet skall slås av efter användandet.( endast då bastun är bokad, gäller ej vid allmänna bastubad)
  • Belysning släckas
  • Ytterdörren skall låsas

 Föreningen ansvarar inte för saker som lämnats kvar i bastun.

Om bastun lämnas i ostädat skick förbehåller sig föreningen rätten att ta ut vite av upp till 5000 sek. 

Skador som åsamkats bastuanläggningen ersätts med full kostnadstäckning. Ansvaret vilar på den person/förening/företag som bokat bastun.

Personer som nyttjar bastuanläggningen, gör så på eget ansvar. Föreningen ansvarar inte för skador på person eller personlig egendom.