r

VIKTIGT

Notera följande på din inbetalning

Ange ditt medlems-id vid betalningen

MEDLEM 2019

Från säsongen 2017 kommer varje hushåll erhålla ett medlems-id. Det kommer bestå av födelsedata plus ett löpnummer. Detta tillsammans med ett lösenord kommer behövas för betalningar samt bokning av bastun.

Proceduren är enkel;

Först skall hushållet registreras.

Ett mail kommer i retur där hushållets medlems-id finns.

Man klickar på en länk som ger möjlighet att lägga in ett eget lösenord för framtida inloggning på sidan.

Därefter sker betalningen. ( Betalning sker efter att registrering gjorts. )

Beloppet för 2019 är 100 kr per hushåll alt 50 kr per person

Bankgiro: 5236-3819

SWISCH: 1236415061

För bastumedlem klicka på Medlemskap-Bastu i menyn ovan

Bli Bastumedlem