För att förenkla användandet av bastun erbjuda vi ett utvidgat medlemskap.

Du och din familj kan bli s.k. Skalmedlemmar.

Som Skalmedlem gör du en engångsinbetalning. I gengäld kan du fritt använda bastun när du vill under de allmänna bastutiderna.

Avgift Skalmedlem;

Enskild person 1300kr
Familj (personer på samma adress) 2000kr