För att förenkla användandet av bastun erbjuda vi ett utvidgat medlemskap.

Du och din familj kan bli s.k. Skalmedlemmar.

Som Skalmedlem gör du en engångsinbetalning. I gengäld kan du fritt använda bastun när du vill under de allmänna bastutiderna.

Avgift Skalmedlem;

Enskild person 1000kr
Familj (2 personer) 1500kr
Familj ( fler än 2 personer) 2000kr