Bastuföreningen i Burträsk när det begav sig. – I avsaknad av bild  på nuvarande styrelse

Styrelsen består av

  • Birgitta Adofsson – Ordförande
  • Anna Schagerlind – Kassör
  • Anders Jensen – Sekreterare
  • Peter Dufke – Ledamot
  • Anders Olsson – Ledamot
  • Caroline Tullock – Ledamot
  • Ulla Mattsson – Suppleant
  • Torbjörn Åkerström – Suppleant

Kontakta Styrelsen;

Mail: tubbeviksbadet@gmail.com