Samarbete Tjörns kommun

För att utveckla och vårda de värden som finns i ett kustnära samhälle, är ett nära samarbete men kommunen av stor vikt. Idag har föreningen ett gott samarbete med såväl tjänstemännen som politikerna i kommunen.

Ett åtgärdprogram har tagits fram tillsammans med kommunen med fokus på säkerhet på och kring badplatsen.

Föreningens hemsida kommer att vara  länkad med Tjörns kommuns hemsida.