Medlemskap

Från säsongen 2019 erbjuder vi olika typer av medlemskap.

Medlem i Tubbevikens badförening

Du blir medlem i badföreningen och blir löpande informerad om olika aktiviteter samt planer för badplatsen och bastun. Du kan självklart nyttja bastun, men betalar då fullt pris.

Pris: Enskild 50kr, Familj 100kr.

Betalas med Swish: 1236415061 alt BankGiro 5236-3819.

Bastumedlem

Medlemskap för både bad och bastu. Du bastar på allmänna tider och bokar bastun till reducerat pris. Bastu-paketet inkluderar: Medlemskap i föreningen, rabatt på bastubad på allmänna tider samt rabatterade priser på bokning av bastun.

Pris: Enskild 300kr, Familj 500kr

Betalas med Swish: 1236415061 alt BankGiro 5236-3819.

NOTERA: Du kan inte förnya ditt medlemskap innan den 1a april. Ditt nuvarande medlemskap gäller fram till 31 mars kommande år.

Vid problem med att teckna bastumedlemskap vänligen kontakta Caroline Tullock 073 047 2883 eller Anders Jensen 0702802261

SKALmedlem

Ett medlemsskap till de frekventa bastubadarna. Medlemskap för både bad och bastu. SKALpaketet inkluderar:  Medlemskap i föreningen, gratis bastubad allmänna tider samt rabatterade priser på bokning av bastun. Som Skalmedlem gör du en engångsinbetalning. I gengäld kan du fritt använda bastun när du vill under de allmänna bastutiderna.

Pris: Enskild 1300kr, Familj 2000kr

Betalas med Swish: 1236415061 alt BankGiro 5236-3819.

Som medlem i Tubbevikens bad & bastuförening

Som medlem i Tubbevikens bad & bastuförening får du möjligheten att aktivt delta i föreningens verksamhet. Allting bygger på frivilligt arbete och vi vill därför gärna ha aktiva medlemmar i föreningen. 

  • Medlemmar bjuds in till årsmöten samt då det påbjuds, extra möten.
  • Styrelsen kommer löpande att informera medlemmarna om nyheter och pågående projekt. Styrelsens intention är full transparens när det gäller driften och utvecklingen av föreningen.

Stadgar för Badplatsföreningen Tubbeviken

Du behöver registrera dig som medlem för att betala medlemskapet. Om du redan har ett konto så kan du logga in med ditt medlemsnummer (födelsedata + löpnummer, ÅÅÅÅMMDD-XX) eller din e-mailadress.
eller