Extra föreningsmöte 21 mars 2024

Protokoll Extra Föreningsmöte Tubbevikens Bad 2024-03-21

Årsmöte 12 mars 2024

Protokoll Årsmöte 2024

Årsmöte 28 mars 2023

Protokoll Årsmöte 2023

Årsmöte 17 mars 2022

Revisionsberättelse 2021

Årsmöte 27 september 2021

Protokoll Årsmöte 2021

Årsmöte 2 mars 2020

Protokoll Årsmöte 2020

Årsmöte 5 mars 2019

Protokoll årsmöte 2019

Protokoll Årsmöte 2019 bilagor

Årsmöte 22 mars 2018

Protokoll Årsmöte 2018

Årsmöte 6 mars 2017.

Bif finner du protokollen mm från mötet

Verksamhetsberättelse 2016

Protokoll årsmöte mars 2017

Revision och balansraekning

Bastuprojeket – Budget

I ansökan till leader var den budgeterad kostnad för projketet 904 600 sek.

Kostnadsbudget Bastuprojektet Tubbeviken