Tid att refelktera. Birgitta, Ulla och Peter tänker tillbaks på hur allt började.