Föreningens första Hedersmedlem


Föreningens ”starkeman” Anders Olsson klipper bandet och öppnar därmed den nya bastun. Anders insatts för att få till den nya bastun har varit avgörande. Med energi, en vilja av stål (trä) har han tillbringat nästan all vaken tid i bastun. Som ett tack för en extraordinär insatts har styrelsen beslutat att utnämna Anders till föreningens första hedersmedlem.
Grattis Anders!

Lördagen den 11e november öppnar vi den nya bastun.

Den nya bastun öppnas officiellt lördagen den 11 november kl. 14.00

Efter att anläggningen varit öppen för visning, slår vi på aggregatet för det första officiella bastubadet.

Bastun kommer att vara på från ca 15.00 – 20.00 under lördagen.

Då kommer det vara s.k. MIX-bastu. (Män, Kvinnor, Barn och Hen).

Alla är hjärtligt välkomna

 

Under söndagen kommer det vara damer mellan 16.00 – 18.00 och herrar mellan 18.00 – 20.00.

Alla medlemmar badar gratis under dessa två dagar.

Bastuprojektet försenat pga översvämning

Skärhamn drabbades under torsdagen den 14 september av extrema skyfall.  Ett 50-tal hushåll drabbades hårt med översvämningar i hus och källare.

Även vårt kära bastuprojekt drabbades. Vi har under flera perioder med regn fått upp vatten bakvägen in i bastun och har också påtalat detta till ansvariga hos kommunen.

Senaste översvämningen var betydligt värre. Vatten har gått upp i väggarna och skadorna är i nuläget svårbedömda. Kanske måste en del göras om innan vi kan lägga klinker och kakla väggarna. I skrivande stund bedömer vi att projektet försenats ca 1-2 veckor, i bästa fall.

 

Rivningen är avslutad

Rivningen är avslutad. Nu väntar vi på att mararbetena skall starta. befintlig platta kommer att tas bort och ny kommer att gjutas.

Bastu gruppen – Nya bastun

För att få fokus på projektet bildades tidigt en arbetsgrupp.

Gruppen har drivit frågor kring bygget, intagning av offerter, bygglov samt inte minst projektet med Leader/Jordbruksverket  för att få full finansiering av projektet.

Bastugruppen består av;

  • Birgitta Adolfsson
  • Peter Höberg
  • Peter Dufke
  • Anders Olsson
  • Thomas Andersson
  • Anders jensen

Tubbevikens badförening har beslutat att bygga en ny bastu

Tubbevikens badförening har beslutat att bygga en ny bastu. Beslutet är villkorat att projektet blir fullt finansierat.

Under hösten 2016 har en grupp aktivt jobbat med en ansöka hos Leader/JJordbruksverket. ( EU-finansierat).

Leader är första instans och beslut väntas den 7e december. Slutgiltigt beslut från Jordbruksverket väntas om ca 2 månader senare.
Bastun kommer att kunna hantera ca 20 personer per tillfälle, med modernt omklädningsrum och duschar. Vidare kommer en utomhus-dusch att installeras.

7e December 2016. Leader godkänner vår ansökan. Skickas nu vidare till Jordbruksverket för slutgiltigt avgörande. Historiskt har de aldrig refuserat ett projekt godkänt av Leader. Finansieringen verkar vara i hamn.
Grov tidplan; Starta upp projektet början av april 2017 med målsättningen att ha bastun klar till höstsäsongen..