Val av medlemskap

Från säsongen 2019 erbjuder vi olika typer av medlemskap.

Medlem i Tubbevikens badförening: Du blir medlem i badföreningen och blir löpande informerad om olika aktiviteter samt planer för badplatsen och bastun. Du nyttjar självklar bastun, men betalat fullt pris. Avgift; Enskild 50kr och familj 100kr. Betalas med swish: 1236415061 alt BG 5236-3819

Bastu-paket: Medlemskapet gällande bad & bastu. Du bastar på allmänna tider och bokar bastun till reducerat pris.  Bastu-paketet inkluderar: Medlemskap i föreningen ,  rabatt på bastubad allmänna tider samt rabatt på bokning av bastun

SKAL-paket: Detta är ett erbjudande till de frekventa bastubadarna. Medlemskap gällande bad & bastu. SKAL-Paketet inkluderar:  Medlemskap i föreningen, gratis bastubad allmänna tider samt rabatt på bokning av bastun

Som medlem i Tubbevikens bad & bastuförening får du möjligheten att aktivt delta i föreningens verksamhet. Allting bygger på frivilligt arbete och vi vill därför gärna ha aktiva medlemmar i föreningen.

  • Medlemmar bjuds in till årsmöten samt då det påbjuds, extra möten.
  • Styrelsen kommer löpande att informera medlemmarna om nyheter och pågående projekt. Styrelsens intention är full transparens när det gäller driften och utvecklingen av föreningen.

Stadgar för Badplatsföreningen Tubbeviken