Vad innebär medlemskap?

Som medlem i Tubbevikens bad & bastuförening får du möjligheten att aktivt delta i föreningens verksamhet. Allting bygger på frivilligt arbete och vi vill därför gärna ha aktiva medlemmar i föreningen.

  • Medlemmar bjuds in till årsmöten samt då det påbjuds, extra möten.
  • Styrelsen kommer löpande att informera medlemmarna om nyheter och pågående projekt. Styrelsens intention är full transparens när det gäller driften och utvecklingen av föreningen.
  • Medlemmar erbjuds reducerade priser för bastubad samt möjlighet till att teckna ett utökat medlemskap.

Detta ger olika fördelar men skall också ses som att man vill visa delaktighet i föreningsarbetet.

  • Förutom de allmänna tiderna kommer bokningsbar tid blockas för medlemmar.

Stadgar för Badplatsföreningen Tubbeviken