Från säsongen 2019 erbjuder vi olika typer av medlemskap.

Medlem i Tubbevikens badförening: Du blir medlem i badföreningen och blir löpande informerad om olika aktiviteter samt planer för badplatsen och bastun. Du kan självklart nyttja bastun, men betalar då fullt pris.

Pris: Enskild 50kr, Familj 100kr.

Betalas med Swish: 1236415061 alt BankGiro 5236-3819.

Bastumedlem: Medlemskap för både bad och bastu. Du bastar på allmänna tider och bokar bastun till reducerat pris.  Bastu-paketet inkluderar: Medlemskap i föreningen,  rabatt på bastubad på allmänna tider samt rabatterade priser på bokning av bastun.

Pris: Enskild 300kr, Familj 500kr 

Betalas med Swish: 1236415061 alt BankGiro 5236-3819.

SKALmedlem: Ett medlemsskap till de frekventa bastubadarna. Medlemskap för både bad och bastu. SKALpaketet inkluderar:  Medlemskap i föreningen, gratis bastubad allmänna tider samt rabatterade priser på bokning av bastun.

Pris: Enskild 1300kr, Familj 2000kr

Betalas med Swish: 1236415061 alt BankGiro 5236-3819.

 

Som medlem i Tubbevikens bad & bastuförening får du möjligheten att aktivt delta i föreningens verksamhet. Allting bygger på frivilligt arbete och vi vill därför gärna ha aktiva medlemmar i föreningen. 

  • Medlemmar bjuds in till årsmöten samt då det påbjuds, extra möten.
  • Styrelsen kommer löpande att informera medlemmarna om nyheter och pågående projekt. Styrelsens intention är full transparens när det gäller driften och utvecklingen av föreningen.

Stadgar för Badplatsföreningen Tubbeviken